ესემესები მეზობელი მაგიდიდან (გაგრძელება)

“Arvici zustad ra mouvida da ram aidzula, camlebi dalia, cerili datova, 100ze meti cnevis camali dalia, exla ukve kargadaa”

“Gushin game sadgac pirvelisken, sagamos cesit unda moiyvanon, exla gadasxmebs uketeben, sisxls ucmindaven ai esee”

“HALOHA:) ubralod mindoda bednieri da mziani, rac ukve aris, dge mesurva shentvis!”

“Shen telepons araperi eshveleba, iseve rogorc araperi geshveleba shen. Magram mainc dzalian mikvarxar da gapaseb isets rogoric xar ogond shinaganad, ara ise rogorc ginda ro iko da ar gamogdis. Mapatie notaciebs ro gikitxav ubralod cud xasiatze var da vinmes ro ar gautrako movkvdebi. Gkocni.”

“Uf, chems punks borbali modzrobaze qonda. Mamachemi gamovidzaxe. Exla deben manqanas tackaze da miaqvt. Mamam – kochago, aba ra, manqana imistvisaao, ro daamtvrioo. O, gmerto, rogor vknesodi shens xelebshi cuxel da rogor ar megona rom gadavrchebodi?! Thanks for your help. Sitkvebi ar mkopnis, chemi madliereba gamovxato. Ase cudad am cxovrebashi ar vkopilvar, fuuf, es ra iko? Magram ert-ert kvelaze sakvarel mogonebad darcheba chems cxovrebashi. :) uchveulo dge iko!”

cxeli zaphuli ikneba inaneb.

qartveloba dznelia mara aucilebeli :E

autanelad cxeli zapxuli iknebao, yvellaperi dzvirdebao.

t*** ar modis ara magis deda movtyan :E
davurekav exla, dagadgebi tu sadme ar gadixar.

davureke da gzashi waro.

ar movida.

mezoblebs vadzlev unikalur shans rom chem shishvel kacur sxeuls ukuron. rogor miyvars chemi didi panjrebi da zaphulis mze.

bijo offichi me mgoni ar gamova da barnovze amo, mand davlevt.

vsio salaparako gamitavda! Ho ho natuta ar vara mara tu ginda shentvis ninic vikenbi badurashvilic da inga grigoliac an sxva;) me imis tqma mindoda ro, ya vtebia verila da aba ketili mgzavroba. good luck, alabt rodisme kide shevxtebit.

bijo ras shvebi? ra pontia yleze rato damikide?

shen ar gcerdi :S

Advertisements

ტეგები:


%d bloggers like this: